ติดต่อเรา


โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร

ถนนนาบอน-สงเปือย  ตำบล เขาแก้ว   อำเภอ เชียงคาน  จังหวัด เลย 42110

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเลย เขต

E-mail  :  cc-bansok@loei1.go.th

ผู้ดูแล  นายชวลิต เวชสวัสดิ์    มือถือ 0981041297

E-mail   :  Krunine2010@hotmail.com


Comments