ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
  1. หมายเลขโทรศัทพ์ 0862329993
  2. อีเมล์ cc-bansok@loei1.go.th
ผู้บริหาร นายประยงค์ วงษ์ดี
  1. หมายเลขโทรศัพท์ 0862329993
  2. อีเมล์  hs4tr.ck@gmail.com , prayong.won@loei1.go.th 

แผนที่ 

Comments